Events

De doorlopende programmering

Met een doorlopende programmering is het communityteam dagelijks actief om samen met de bedrijven en het onderwijs invulling te geven aan de verbinding. Op regelmatige basis organiseren wij bijeenkomsten en maken we podcasts. Over de inhoud worden de leden nauw betrokken. Bekijk de actuele bijeenkomsten in de agenda.

Tijdens elke kennissessie staat een specifiek thema centraal. Deze thema’s worden aangedragen vanuit het onderwijs en de leden en passen binnen de scope van onderwijs en het brede ICT-vakgebied. Kennissessies gaan bijvoorbeeld over ondernemerschap, innovatie en techniek. Een team van studenten werkt actief met ons samen om deze kennissessies te realiseren.

Ontbijtsessies zijn specifiek gericht op ontmoeten. Ontmoeten van communityleden en onderwijs vormt de basis. Aan de hand van een vakinhoudelijk thema organiseert een communitylid een meeting met broodjes in de TBrasserie van de Dutch Tech Campus. Hierbij is uiteraard veel ruimte om elkaar in ongedwongen sfeer beter te leren kennen. 

De lectoren en onderzoekers, verbonden aan het Dutch Innovation Park, delen hun actuele kennis en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Auditorium of het Innovatielab in de Dutch Innovation Factory. Communityleden, docenten en studenten worden hiervoor uitgenodigd door het communityteam. Een mooi moment elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Binnen het zogenaamde Innovative Development-onderwijs van De Haagse Hogeschool vormen challenges de kern. Studenten en bedrijven werken voor een bepaalde periode samen aan innovaties en delen deze via kennisessies. Tweemaal per jaar worden communityleden uitgenodigd een challenge in kaart te brengen en deze op de challengemarkt aan studenten te promoten. 

Hackatons vormen een belangrijk onderdeel van de programmering. Ieder jaar wordt een één- of meerdaagse Hackaton in de programmering opgenomen. Teams van studenten en specialisten vanuit communitybedrijven gaan non-stop aan het werk om binnen een korte tijd oplossingen voor een aangereikte casus te bedenken. Vanuit het communityteam bevorderen wij deelname maar ook initiatie vanuit de leden voor zo’n hackaton. Een geweldige ontmoetingsplek vol inspiratie!

Op de themadagen, bijvoorbeeld de jaarlijkse Cyber Security-dag, geven autoriteiten uit het vakgebied maar ook communityleden en het lectoraat invulling aan een kwalitatief hoogstaand programma met sprekers. Medeorganisatoren kunnen onder andere overheid, InnovationQuarter, onderwijsgerelateerde instellingen en andere stakeholder zijn. Ook hier zijn communityleden (uiteraard inclusief werknemers), studenten en docenten voor uitgenodigd. 

Wil je als communitylid zelf een event organiseren in het Dutch Innovation Park? Er zijn volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor een symposium, presentatie, workshop, borrel of andere bijeenkomst. Neem contact op met de communitymanager!