De communityleden

NFIR

NFIR is specialist op het gebied van cybersecurity. Ze helpen organisaties de gevolgschade van een cyberincident te beperken en stellen digitaal forensisch bewijs veilig om de oorzaak van de schade te kunnen achterhalen. Daarnaast kunnen ze helpen bij het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberincidenten en ondersteuning bieden bij het verbeteren en actief monitoren van de digitale infrastructuur. Ervaren medewerkers, die allemaal toestemming hebben van de Korpschef, zijn in staat op een no-nonsense manier te ondersteunen en te adviseren met preventieve diensten (Pentesten, Security Monitoring en Security  Awareness) en reactieve diensten (Incident Response en Digitaal Forensisch Onderzoek).

Arwi van der Sluijs
a.vandersluijs@nfir.nl
nfir.nl