De communityleden

Kennisnet

Kennisnet is de landelijke publieke organisatie voor digitalisering in het funderend onderwijs en het mbo. Wij zorgen ervoor dat technologie wordt benut om de onderwijskwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren met inachtneming van (publieke) waarden (autonomie, rechtvaardigheid, menselijkheid) en met oog voor privacy en cybersecurity. Wij zijn lid geworden van de Community omdat samenwerking voor ons zeer vanzelfsprekend is in ons werk. Als bewoner in de DIF gaat het ons dus niet alleen om werken in een gave locatie, maar zien we het ook als uitbreiding van ons netwerk!

Larissa Zegveld
l.zegveld@kennisnet.nl 
kennisnet.nl