De communityleden

ICTU

ICTU werkt als onafhankelijk, non-profit project- en adviesbureau al ruim 20 jaar aan de digitale transformatie van de overheid. Innovatie speelt een belangrijke rol in ons werkveld. We zijn in diverse opdrachten betrokken bij de organisatie van de datavoorziening of IV-functie van overheden, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Indien mogelijk betrekken wij graag studenten en partnerorganisaties in co-creatie, met name in opdrachten waarbij data ingezet wordt voor maatschappelijke opgaven. We werken hierbij meest Agile en/of cf. Design thinking principes en meestal in opdracht van één of meerdere overheidspartijen.

Francois Vis
francois.vis@ictu.nl
ictu.nl