De communityleden

I-Interimrijk

I-Partnerschap is een landelijke samenwerking tussen (hoger)onderwijs en Rijksoverheid op IT-gebied om bij te dragen aan een digitaal sterk Nederland en aan snelle, veilige en betrouwbare diensten voor burgers en bedrijfsleven. Via een tiental samenwerkingsvormen werken studenten, onderzoekers en rijksorganisaties structureel samen aan slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken uit de digitale praktijk. Het partnerschap draagt bij aan innovatie, versterkt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s, vergroot de instroom van IT-talenten en creëert om- en bijscholingsaanbod voor rijksprofessionals.

Specialisme: multi-disciplinaire vraagstukken op het gebied van IT en informatiemanagement. Voorbeeld: Professionals binnen het Rijk werken in een onderzoekslab samen met studenten, docenten en onderzoekers van onder andere De Haagse Hogeschool en mboRijnland. Ze kijken onder andere naar uitdagingen op het gebied van informatiehuishouding en ontwikkelen onderwijs om de professional-van- de-toekomst te trainen.

Arlette Wegman
arlette.wegman@rijksoverheid.nl
ubrijk.nl/i-partnerschap