De communityleden

Aumatics

Werken in de IT blijft intrigeren. Een wereld waarin nieuwe technieken en uitdagingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Aumatics heeft de flexibiliteit om snel te kunnen aanhaken bij nieuwe technieken en trends. Zodat onze klanten de voordelen ervaren van de nieuwe IT-toepassingen. Zij vragen van ons dat ze probleemloos online hun werk kunnen doen, met de IT Security van nu. Die koppeling tussen kennis en de toepassing daarvan in de praktijk zien we terug in de Dutch Innovation Factory. Voor Aumatics een vanzelfsprekende keuze om partner te zijn.

Ed van Puffelen
e.vanpuffelen@aumatics.nl
aumatics.nl