De communityleden

Audit & Risk Solutions

Wij geloven in een betere en duurzamere wereld door bewust en transparant met risico’s om te gaan. Ons doel is dan ook het helpen en ondersteunen van organisaties bij het omgaan met risico’s. Onze filosofie is kennis te delen en organisaties inzicht te verschaffen in complexe vraagstukken op het gebied van audit, risicomanagement en cybersecurity. Wij bedienen organisaties van klein tot groot, in allerlei sectoren.

Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van onafhankelijk, kwalitatief hoogwaardige audits en het oplossen van complexe inrichtings- en ontwerpvraagstukken. Daarnaast helpen wij organisaties bij het bewust en transparant omgaan met risico’s door deze in kaart te brengen en weloverwogen maatregelen te ontwerpen en opzetten, in het bijzonder cybersecurity. Tot slot geven wij organisaties inzicht en structuur in hun bedrijfsvoering door bedrijfsprocessen in kaart te brengen en vast te leggen.

Marc van der Veen
mvanderveen@auditandrisksolutions.nl
auditandrisksolutions.nl